X

Capacitatea de a dezasambla corpul fizic sau un obiect și de a-l reasambla în alt loc. Vezi și „capacități psihice”.